star-kursus.dk © 2009 • Privacy Policy • Billeder  

STaR - Konceptet

 

•  Safe Transfer and Retrieval - et medicinsk transport kursus »

Artikel i Ugeskrift for læger.

 

•  Safe Transfer and Retrieval: A practical approach »

Lærebogen.

 

• STaR - Safe Transfer and Retrieval »

Scandinavian-update.org

 

 

 

 

Om STaR

 

Anvendelsen af principperne i STaR-kurset er bygget op omkring akronymet ACCEPT (Assessment, Control, Communication, Evaluation, Preparation/packaging og Transportation). ACCEPT anvendes i forlængelse af den primære eller sekundære gennemgang og sikrer en systematisk tilgang til alle relevante aspekter af en inter- eller intrahospital transport; fra erkendelse af behovet for transport til klargøring og gennemførelse af transporten samt overdragelse af patienten.

 

ACCEPT kan anvendes af alle faggrupper involveret i transport af patienter, i alle typer transportsituationer og til alle typer patientkategorier.  

 

Den strukturerede tilgang til transport af patienter vil optimere kvaliteten og dermed øge sikkerheden for patienterne under både inter- og intrahospitale transporter.

 

 

 

 

 

STaR kurset er støttet af TrygFonden