star-kursus.dk © 2009 • Privacy Policy • Billeder  

Safe Transfer & Retrieval (STaR) Danmark

Kursusprogram

STaR kurset er støttet af TrygFonden

Dag 1

08.45– 09.15

09.35 – 10.30

09.15 – 09.35

Introduktion

Registrering og kaffe

STaR Principper

Lokale

Cafe   

11.30 – 12.15

12.15 – 13.15

10.30 – 11.30

13.35 – 13.50

13.15 – 13.35

A

Station 2

B

Station 3

C

Station 1

Station 4

D

Frokost                                                                    Cafe

Workshops 2: Communication & Evaluation

Communication 1

Evaluation 1

Communication 2

Evaluation 2

A

12.15 – 12.45

B

C

D

Preparation & Packaging

B

12.45 – 13.15

A

D

C

Kaffepause                                                                Cafe

13.50 – 17.00

17.00 – 18.00

13.50

–14.35

A

14.35 –15.20

B

15.30 – 16.15

C

16.15 –17.00

D

Sikring

Oxygen

D

A

B

C

Pakning af patient

Monitorering

C

D

A

B

B

C

D

A

Anvendelse af

ACCEPT

Skill Stations/Workshops 3:

(Husk 10 min. pause kl. 15.20)

Workshops 1: Assessment & Control

08.00 – 08.30

14.50 – 15.05

Transportation

(Transport, utilsigtede hændelser og overdragelse)

Station 1

Station 3

Station 2

Station 4

A

B

D

C

Særlige Cases 2

Særlige Cases 1

Moving and handling

Utilsigtede hændelser

09.25 –

10.05

A

D

C

B

10.05  – 

10.45

B

A

D

C

10.45

–  11.25

C

B

A

D

12.10

–  12.50

D

C

A

B

Anvendelse af ACCEPT på cases

Station 1

Station 2

D

Station 3

C

Station 4

B

12.50 –13.20

A

13.20 –13.50

B

D

A

C

C

13.50 -14.20

B

D

A

D

14.20 –14.50

C

A

B

Kaffepause                                                                  Cafe

15.05 – 17.05

17.05 – 17.30

Praktisk Test: Anvendelse af ACCEPT

MCQ: 20 minutter

Gruppediskussion: 40 minutter

Pårørende, lovgivning og sikkerhed

Fakultetsmøde (kursister holder pause)

Evaluering

Dag 2

Lokale

08.30 – 09.10

Workshop Transport

09.10 – 09.25

Kaffepause                                                                  Cafe

09.25 – 12.50

Workshops: Særlige transporter x 2 og utilsigtede hændelser. Skill station: Moving and handling. Frokost 11.25 - 12.10 i cafeen

12.50 – 14.50

17.30 – 18.00