star-kursus.dk © 2009 • Privacy Policy • Billeder  

SAFE TRANSFER and RETRIEVAL

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) har i foråret 2010 indført kurset "Safe Transfer and Retrieval" (STaR) til Danmark. STaR er efteråret 2010 blevet optaget som et kursus under Dansk Råd for Genoplivning (DRG).

Kurset er stiftet af Advanced Life Support Group (ALSG) Manchester, England. Kurset omhandler organisering og gennemførelse af transport af patienter på og mellem hospitaler.

Målgruppen er alle faggrupper som deltager i transport af patienter. DASEM, DASAIM og DRG mener, at oprettelsen af et sådan kursus på nationalt plan vil forbedre kvaliteten og sikkerheden af transporter og dermed gavne patienterne.

Projektet gennemføres med støtte fra Trygfonden.

STaR kurset er støttet af TrygFonden